วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559

บริการของเรา

ครบทุกเรื่องในขบวนการ Crepe ยางก้อนถ้วย (download ดูรายละเอียดตรงนี้)
1.จำหน่ายน้ำกรดหยอดยาง
2.รับซื้อยางก้อนถ้วย
3.รับเครพยาง
4.เครื่องจักรผลิตยางเครพ Crepe rubber machine, Crepe rubber machine line

ขบวนการ Crepe ยางก้อนถ้วย: แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ เครพสด และ เครพตาก
มีขั้นตอนดังนี้
1.ยางก้อนถ้วยที่รับเข้ามาจะถูกคลุมด้วยผ้าใบเพื่อบ่มไว้
2.นำยางที่บ่มไว้ไป ระเบิด ด้วยการ เครพ ที่เราตั้งลูกกลิ้งไว้ห่างๆ และใช้น้ำในการทำความสะอาด และ หล่อเย็น
3.นำยางที่ระเบิดแล้วไป เครพ โดยตั้งความหนาของลูกกลิ้งให้เหมาะสม และใช้น้ำทำความสะอาด และ หล่อเย็น
4.ถึงขั้นตอนนี้ กรณี เครพสด ก็ส่งสินค้าได้เลย กรณี เครพตาก ก็นำไปตากที่โรงตาก 15 วัน

ชมขบวนการ เครพยาง ตาม clip ครับ