วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

เครื่อง เครพยาง มือสอง

เป็นการนำเครื่องเก่าสภาพดีมา Overhaul ให้สภาพใกล้เคียงเครื่องใหม่ ได้มากกว่า 90%
ขั้นตอน:
1.ตรวจสอบสภาพเครื่องก่อนนำมา Overhaul
  1.1.สภาพ ลูกกลิ้ง ไม่แตกร้าว ไม่คตงอ ผิวลูกกลิ้งสม่ำเสมอ บ่าบูชไม่ถูกกัดลึก
  1.2.สภาพเฟือง แต่ละตัวไม่สึกหรอจนใช้งานไม่ได้
  1.3.สภาพ Gear box ฐาน เสื้อ ไม่แตกร้าว Back rack ไม่มาก
  1.4.สภาพ เพลาส่งกำลังแต่ละเส้น ไม่มีรอย crack
2.แยกชิ้นส่วนแต่ละส่วนออก ทำความสะอาด ตรวจเช็คสภาพโดยละเอียด
3.ซ่อมแซมชิ้นส่วนที่สึกหรอเช่น บูช เพลา เฟือง ลูกกลิ้ง รวมทั้งขึ้นลายลูกกลิ้งกรณีที่ลายสึกหรอ
4.ทำความสะอาดท่อจารบีตามจุดต่างๆ
5.ตรวจเช็คสภาพ Bearing
6.ประกอบเครื่อง alignment
7.หล่อลื่นทุกจุด เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน Gear Box
8.Test run
9.ทำสี
10.เครื่องพร้อมใช้งาน

เครื่องเครพ 14"
Motor 40 hp
ราคา 480,000 บาท


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น