วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

เครื่อง เครพยาง มือสอง

เป็นการนำเครื่องเก่าสภาพดีมา Overhaul ให้สภาพใกล้เคียงเครื่องใหม่ ได้มากกว่า 90%
ขั้นตอน:
1.ตรวจสอบสภาพเครื่องก่อนนำมา Overhaul
  1.1.สภาพ ลูกกลิ้ง ไม่แตกร้าว ไม่คตงอ ผิวลูกกลิ้งสม่ำเสมอ บ่าบูชไม่ถูกกัดลึก
  1.2.สภาพเฟือง แต่ละตัวไม่สึกหรอจนใช้งานไม่ได้
  1.3.สภาพ Gear box ฐาน เสื้อ ไม่แตกร้าว Back rack ไม่มาก
  1.4.สภาพ เพลาส่งกำลังแต่ละเส้น ไม่มีรอย crack
2.แยกชิ้นส่วนแต่ละส่วนออก ทำความสะอาด ตรวจเช็คสภาพโดยละเอียด
3.ซ่อมแซมชิ้นส่วนที่สึกหรอเช่น บูช เพลา เฟือง ลูกกลิ้ง รวมทั้งขึ้นลายลูกกลิ้งกรณีที่ลายสึกหรอ
4.ทำความสะอาดท่อจารบีตามจุดต่างๆ
5.ตรวจเช็คสภาพ Bearing
6.ประกอบเครื่อง alignment
7.หล่อลื่นทุกจุด เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน Gear Box
8.Test run
9.ทำสี
10.เครื่องพร้อมใช้งาน

เครื่องเครพ 14"
Motor 40 hp
ราคา 480,000 บาท


วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2558

Line เครพยาง 30 ตัน/วัน

ขบวนการเครพยาง 30 ตัน/วัน (download ดูรายละเอียดตรงนี้)
1.รับ ยางก้อนถ้วย ลงที่ลานเท
2.ใช้รถตัก ยางก้อนถ้วย เข้า Hopper
3.Hopper ปล่อยลง สายพานลำเลียง ไปเข้า เครื่องสับ
4.เครื่องสับ สับยางให้ก้อนเล็กลง และปล่อยลง บ่อน้ำ
5.บ่อน้ำ เป็นระบบ น้ำวน เพื่อทำความสะอาด ก้อนยาง
6.Rotary feed ป้อนยางจาก บ่อน้ำ เข้า สกรูลำเลียง
7.สกรูลำเลียง ป้อนเข้า เครื่องเครพ 1
8.ยางออกจาก เครพ 1 ลงสายพานลำเลียง ไปสู่ เครพ 2
9.ยางออกจาก เครพ 2 ลงสายพานลำเลียงไป เครพ 3
10.ยางออกจาก เครพ 3 ลงสายพานลำเลียง ไป เครพ 4
11.ยางออกจาก เครพ 4 ไปโต๊ะตัดยาง
12.ตัดยางเป็นแผ่นลงบน พาเลส รถยกตักไปเก็บ

Line เครพยาง 30 ตัน/วัน